Search

Tähelepanuväärne uus suund

See, kui palju sa endale tähelepanu tood, määrab ära selle elukvaliteedi, mida luua suudad. Endale tähelepanu tagasi toomine on üks kõige olulisemaid tervenduse algvundamente. Selle asemel, et muudkui tegeleda teistega, oma lähedaste abistamisega, on vaja joonistada enda ellu tähelepanu toomine iseendale tagasi. Seda võime nimetada tähelepanu-suunaks, mida tuleb teadlikult jälgida ja ka uued teadlikud sammud ette võtta, kui elu on kuidagi laperdama hakanud.

Armastamine pole vaid jagamine. Kuigi paljudes peredes seda ilmselt nii õpetatud on. Hoolimine on ka see, kui hoolin iseendast nii palju, et pakun maailmale selle versiooni iseendast, kes on kõige õnnelikum ja eluga rahulolevaim, mis võimalik.

Muidu võid teisi aidata küll, aga kui on näha, et sa pole seejuures rahul ja õnnelik, oled tegelikult oma hädaldamise ja kurvastamisega ju koormaks, mitte abiks. Mis ei tähenda, et me vahel hädaldada ei võiks, aga põhirõhk võiks ikkagi minna õnnelikule loomisele ju.

Tasakaalu küsimus. Sellist vastutuse võtmist saame ÕPPIDA, kui seda varasemalt kogenud pole.


Armastamine on ka vastu võtmine. Võtame vastu armastuse enda siseplaanidelt, oma maagiliselt iseendalt, kes on suurem ja avaram kui füüsiline keha. Mõnes mõttes võime seda nimetada elektriseerimiseks või laadimiseks. Nagu telefone laetakse või läpakaid, samamoodi, õpime ennast suurema armastusega laadima. Armastus on elektromagnetiline energia ja seda saame endasse magnetiseerida, kui me ise valime sellele iseendas väge juurde anda. Teadlik laadimine saab toimuda hästi mitmel moel.