Search

Püha Viha

Kas sa oled tõene, kas sa oled kooskõlas enda sisetundega või sa lähed enda sisehääle vastu? Viha ja ärritus on loomulikud elu osad, mis on tunnuseks selle kohta, kui oleme endas hakanud minema oma tõe vastu või enda tõde alla suruma. Viha on allasurutud armastus, mis otsib väljapääsu. See on valgus e info, mida on vaja ära kuulata, et midagi endas teadvustada.

Vastuseis on vajalik märguanne meie enda hinge poolt, et me märkaksime, mille suhtes me vastassuunda oleme eneses liikuma hakanud. Terviklikus inimeses on kõik tunded ja sagedused olemas. Elu kutsub kogu aeg: tule ela loomulikult – niimoodi nagu see sinu arvates kõige õigem tundub. Kui läheme enda tõe tee vastu, tuleb meis üles viha-tunne. Ja see on püha! See on ehe ja selge tunnus, et meie hingel on midagi meile öelda. On vaja leida uus suund!


Viha ei tee meid haigeks ega hävita. Kui me seda tunnet aga alla surume ja ta kingitusi vastu ei võta endas, jääb tunne püsima. Ja see võib hakata mõjuma kahjulikult. Tunde vastuvõtmine on alandlikkuse ja austuse väljendus, austus elu suhtes. Hakates oma tunnetele vastu, hakkame elule vastu.


Siinjuures on mind elus hästi palju aidanud üks Maagilise Reiki põhiumõte, mis kõlab nii:


Just täna ma valin olla leebe, armuline, andestav. Olen armuline kõigi tunnete, ka viha suhtes, siis see saab lahtuda.


Selle põhimõttega ei ole meil sundust elada justkui läbi roosade prillide ja sundida