Inglite ja esivanemate kaardid

(3322) Magick Guardian- Unlock the Magick Within

Maagia hoidja- mustkunstnik- Ava maagia enda sees (Lase maagia enda sees vabaks)

 

(3323) Mountains- Stand Your Ground

Mäed- Jää endale kindlaks (seisa kahe jalaga maa peal, ole juurdunud)

 

(3324) Summer- Bask In Joy and Light 

Suvi- Peesita rõõmu ja valguse paistel (Naudi rõõmu ja valgust)

 

(3325) Lady- Enjoy Growth and Reap Rewards

Leedi- Naudi kasvamist ja lõika vilju

 

(3326) She-Wolf- Unleash the Wild Within

Hunditar- Vabasta metsikus enda sees (lase ürgolemus endas valla)

 

(3327) Oracle- Wait for Important Information

Oraakel (ennustaja)- Oota olulist informatsiooni

 

(3328) Great Teatcher- Learn from Spiritual Experiences

Suur Õpetaja- Õpi vaimsetest kogemustest

 

(3329) Lord- Take Charge with Authority

Is (s)and (Meister)- Toetu oma autoriteedile (Võta vastutus oma olemuse eest)

 

(3330) Sage- Be Devoted and Committed

Salvei- Ole pühendunud.

 

(3331) Trader- Exchange Energy to Greate Abundance

Kaupleja- Vaheta oma energia külluseenergia vastu (vaheta energiasagedust et luua küllust)

 

(3332) Stargazer- Set Your Sight Higher

Tähetark?- Sea oma sihid kõrgemale (Unista suurelt)

 

(3333) Spring- See Your Seeds Grow 

Kevad- Näe oma seemnete tärkamist.

 

(3334) Winter- Take Care of Your Needs

Talv- Hoolitse oma vajaduste eest.

 

(3335) Eagle- See from a Higher Perspective

Kotkas- Vaata kõrgemast perspektiivist. (Tõuse olukorrast kõrgemale)

 

(3336) Water Guardian- Connect with Your Emotins

Vetehaldjas? (merineitsi)- Loo kontakt oma tunnetega

 

(3337) Broken Arrow- Embrace the Energy of Peace

Murtud nool (piikide murdmine)- Võta omaks rahuenergia (ümbritse ennast rahuenergiaga)

 

(3338) Snake- Shed Old Skin

Madu- Heida oma vana nahk maha (Jäta minevik seljataha)

 

(3339) Medicine Guardian- Be Open to Healing Information

Ravitseja- ole avatud tervenavale informatsioonile (Ava ennast tervendusele, luba endal terveneda)

 

(3340) Earth Guardian- Stay Rooted and Grounded

Maahoidja (Maa Vägi, Valitseja)- Püsi juurdunud ja maandatud.

 

(3341) Sun- Enjoy Success and Happiness

Päike- Naudi edu ja õnne!

 

(3342) Wise One- Grow Within Your Current Situation

Tark- Kasva sisemiselt läbi praeguse olukorra (Ela hetkes)

 

(3343) Moon- Take Note of Intuitive Messages

Kuu- Võta vastu sõnumid oma intuitsioonilt (Kuula oma intuitsiooni sõnumeid)

 

(3344) Arrow- Surround Yourself with Protective Energy

Nool- Ümbritse ennast kaitsva energiaga.

 

(3345) Elder- Move Beyond Ancestral Patterns

Vanem- Liigu esivanemate mustritest kaugemale (tervenda esivanemate mustrid).

 

(3346) Sky Father- Trust in the Unknown

Taevaisa- Usalda tundmatut.

 

(3347) Hermit- Retreat and Recharge

Erak- Eraldu ja lae (väesta) ennast

 

(3348) Fire Guardian- Ignite Your Passions

Tulehoidja- Süüta oma kirg

 

(3349) White Witch- Be the Light

Valge nõid- Ole valgus

 

(3350) Traveller- Move in a New Direction

Reisija- Liigu uues suunas.

 

 

(3351) High Priestess- Harness Mystic Power

Ülempreesrtinna- Rakenda müstilist jõudu (väge) (Rakenda müstika võimu)

 

(3352) Drum- Dream and Journey

Trumm- Unistus ja teekond

 

(3353) High Priest- Intend and Create

Ülempreester- Kavanda ja loo.

 

(3354) Animal Guardian- Trust Your Instincts

Loomade eestkostja/kaitsja (Loomade kaitseingel)- Usalda oma instinkte.

 

(3355) Autumn- Release the Old and Rest

Sügis- Vabasta vana (olnu) ja puhka.

 

(3356) Guardian Angel- You Are Not Alone

Kaitseingel- Sa ei ole üksi!

 

(3357) Medicine Mother- Honour Your Inner Knowing

Tervendaja Ema- Järgi (austa) oma sisemist teadmist.

 

(3358) Shaolin Master- Be Graceful in Movement and Action

Shaolini meister- Liigu ja tegutse harmooniliselt.

 

(3359) Shapeshilter-Transform and Unveil Your Gifts

Kujundaja- Muundu ja ava oma anded (muuda oma anded nähtavaks)

 

(3360) Spirit Fox- Trust Your Talents and Changing Times

Rebase vaim (Hingerebane)- Usalda oma talente ja muutuvaid aegu.

 

(3361) Shield Maiden- Make Plans and Focus

Kilbiga Neiu (Sõjaprintsess)- Tehke plaane ja keskenduge

 

(3362) Heart Guardian- Love and Let Yourself be Loved

Südame juhatus (Südamejumalanna)- Armasta ja luba ennast armastada (olla armastatud).

 

(3363) Stag- Trust and Thrive

Hirv- Usalda ja õitse.

 

(3364) Protection Guardian- Drop Your Shields

Kaitsja- Luba kilpidel langeda.

 

(3365) Mirror Guardian- Take Time to Reflect

Peegledaja- Võta aega (järele)mõtlemiseks (peegelduseks)

 

(3366) Direction Guardian- Choose Your Path

Juhataja- Vali oma tee

 

(3367) Warrior- Be Fearless and Stay Strong

Sõdalane- Ole kartmatu ja seisa kindlalt

 

(3368) Druid- Hold the Space

Druiid (druiidi sõdalane)- Hoia ruumi

 

(3369) Earth Mother- Feel Loved and Comforted

Emake Maa- Tunne armastust ja kindlust (hoitust, lohutust)

 

(3370) Air Guardian- Shift Your Perception

Õhuvalvur/valitseja- Avarda (tõsta) oma taju (arusaamu)

 

(3371) Seer- See Beyond the Current Situation

Nägija- Vaata praegusest olukorrast kaugemale (näe olukorra taha).

 

(3372) Star Ancestor- Follow the Voice of Your Soul

Tähtede esivanem- Järgi oma hinge häält (kutset).

 

(3373) Peacekeeper- Let Go of the Need to Be Right

Rahuhoidja (-valvaja)- Lase lahti vajadusest olla õige.

 

(3374) Hunter- Track Down Your Fears and Desires

Kütt (Jahimees)- Jälgige oma hirme ja soove (olge oma hirmudest ja soovidest teadlikud)

 

(3375) Shaman- Trust in Higher Forces

Šamaan- Usalda kõrgemaid jõude.

 

(3376) Knight- Be Brave and Honest

Rüütel- Ole vapper ja aus